Turvaline liiklemine

Koolituse ajaline kestus on 45 min teooriat, praktiline tegevus turvavöö ja peatoe stendil 45 min.

Koolituse sihtgrupp on 7. kuni 10. aastased lapsed. Koolitus on mõeldud lisaõppena üldhariduskoolides. Grupi suurus kuni 25 inimest.

Koolituse eesmärk on tõsta antud sihtgrupi liiklusteadlikkust, parandada nende liikluskäitumist ja -turvalisust, näidata ära liikluses valitseva ohud.

Koolituse teooria läbiviimisel kasutatakse kaasaegseid multimeedia esitlusvahendeid, videotehnikat. Praktilise osa läbiviimiseks on Selge Autokooli turvavöö ja peatoe stend.

Teooria tunnis selgitame kuidas peaks laps käituma tänavaliikluses, millised on ohud tänaval ja kuidas hoiduda õnnetustesse sattumast. Selgitame lastele turvavarustuse kasutamise vajalikkusest autos viibides.

Räägime helkurite kasutamise vajalikkusest. Näitame osa videost „Helkur“, milles selgub helkuri eelis pimedas liikumisel. Loengu lõpus jagame igale osalejale helkuri.

Demonstreerime katkendeid õppefilmidest „Ole nähtav! Lood liikluskoer Värdi seiklustest“, „Helkur“, „Turvavöö võib päästa elu“ ja „Turvaline teekond“(Maanteeamet).

Praktiline tegevus toimub turvavööstendil, mille käigus lapsed saavad reaalselt proovida mõjuvaid jõudusid kokkupõrkehetel väikesel kiirusel (7 km/h).

Peatoe stendil demonstreerime istme peatoe õige paigalduse vajalikkust. Vale paigalduse puhul on tagant sissesõidul oht vigastada kaela. Kaela vigastusel on võimalik jääda halvatuna voodisse. Lisaks jagatakse praktilisi näpunäiteid turvavarustuse õigeks kasutamiseks sõidukis.

Pärast koolitust noor inimene tunneb paremini ohutegureid osaledes liikluses jalakäijana või sõitjana ning ta käitub turvalisemalt. Saab aru turvavöö ja peatoe vajadusest. Oskab õigel ajal ja õiges kohas kasutada helkurit.

Väheneb lastega liiklusõnnetuste arv.