Lõppastme koolitus

Esmaste juhilubade omanik saab koheselt läbida koolitaja juures juhi ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse süvendamise koolituse. Selle käigus toimub juhi sõiduoskuse ja käitumise hindamine, viimistletakse tema üldisi sõiduoskusi. Eesmärk on anda juhile valmidus ohtlikku olukorda ette aimata, seda vältida. Ohuolukorras osata õigesti toimida, et liiklusõnnetuse tagajärgi võimalikult kergendada.

Teooriaõpe

  • riskiolukorrad, libedasõidu riskivältimise õpe, ennustav mõtlemis- ja sõiduviis – 3 tundi.

Sõiduõpe

  • keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine – 1 tund,
  • libedasõidu riskivältimise harjutused õppeväljakul – 2 tundi.

Pärast lõppastme koolituse läbimist, tehakse mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistusele sissekanne.