Lõppastme koolitus

Esmaste juhilubade omanik saab koheselt läbida koolitaja juures juhi ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse süvendamise koolituse. Selle käigus toimub juhi sõiduoskuse ja käitumise hindamine, viimistletakse tema üldisi sõiduoskusi ning sõitu pimeda ajal ja libedal teel. Eesmärk on anda juhile valmidus ohtlikku olukorda ette aimata, seda vältida. Ohuolukorras osata õigesti toimida, et liiklusõnnetuse tagajärgi võimalikult kergendada.

Teooriaõpe

  • riskiolukorrad, libedasõidu riskivältimise õpe, ennustav mõtlemis- ja sõiduviis – 3 tundi.

Sõiduõpe

  • keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine – 1 tund,
  • libedasõidu riskivältimise harjutused õppeväljakul – 2 tundi.

Pärast lõppastme koolituse läbimist SELGE AUTOKOOLIS tehakse mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistusele sissekanne. Soovituslik on kooli tunnistus ja kehtiv tervisetõend viia kohalikku Maanteeameti büroosse 1 kuu enne juhiloa aegumist.