Koolist

Selge Autokool on asutatud 17. augustil 1992. aastal. Asutamisest saadik on firma põhitegevus olnud autojuhtide koolitamine. Selge autokoolil on õpilastega hea tagasiside ning seni on kõik kliendid kursustega rahule jäänud. Õppe aluseks on ametlikud kehtivad A- ja B-kategooria mootorsõidukijuhtide väljaõppekavad ja programmid. Kogemuste suurenedes on pidevalt täiendatud, parandatud ja kaasajastatud autojuhtide ettevalmistamise programmi. Arvesse on võetud ka Soome ja Saksa autokoolide kogemusi ja seal kasutatavaid väljaõppeprogramme.

Õppesõidu programmi mahtu on suurendatud ja märgatavalt intensiivistatud. Õppesõidu õpetaja osa autojuhtide ettevalmistamisel on oluliselt suurenenud meie teedel kasvanud liiklusintensiivsuse tõttu, et õpilane omandaks piisava vilumuse iseseisvaks autojuhtimiseks. Eksamiprotokolli alusel antakse kursuse lõpetajale Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi poolt kinnitatud vormikohane tunnistus. Seejärel sooritab juhiloa taotleja mõlemad, nii teooria- kui ka sõidueksami Maanteeameti büroos.

Meie eesmärk on pakkuda Teile ajakohast A-, B-, BE- kategooria juhtide koolitust. Teie soove ja ettepanekuid ootame selge@selge.ee .
Koolitusluba nr. 7276HTM.