B-kategooria E-koolitus

E – õpe sobib inimestele, kellel on ebakorrapärase iseloomuga töö või õpingud. Samuti neile, kes elavad õppeklassist kaugel või ei saa perekondlikel või muudel põhjustel külastada loenguid õppeklassis. Tuleb aga arvestada, et iseseisvalt õppimine nõuab rohkem enesesundi ja järjekindlust endale vajaliku selgeks tegemisel, seetõttu ei ole e-õpe kergem loengutes käimisest.

E – kooli struktuur:

 • Kursuse pikkus on vähemalt kuus nädalat.
 • Põhiline õppetöö koosneb iseseisvalt teooriakursuse teemade omandamisest ja moodulitööde lahendamisest kooli õppeklassis.
 • Sõiduõpe toimub traditsioonilises vormis kooli õppesõiduautodega.

Kursus on jaotatud viide etappi:

1. etapp

Koolituse alustamiseks tuleb end registreerida kooli koduleheküljel või sekretäri juures ja kindlaks määratud päeval tuleb ilmuda kogunemisele õppeklassis.

Kaasas peavad olema mootorsõidukijuhi tervisetõend, võib saata ka digitaalselt (väljastab perearst või komisjon), üks dokumendifoto (3,5-4,5 cm) ja isikut tõendav dokument.

Koolitatavale tutvustatakse koolituse läbiviimise korda ja nõudeid, väljastatakse kasutajatunnus ja parool.

2. etapp

Õpilane loeb iseseisvalt loengumaterjale, vaatab videosid ja lahendab moodulitöid. Mitte varem kui ühe nädala pärast vabalt kokkulepitud ajal tuleb õpilane õppeklassi ja sooritab esimese moodulitöö kooli eksamiarvutis.

3. etapp

Kui esimene moodulitöö on sooritatud, on õpilasel õigus mitte varem kui kaks nädalat pärast esimese moodulitöö sooritamist samuti vabalt kokkulepitud ajal sooritada teine moodulitöö kooli õppeklassi eksamiarvutis.

4. etapp

PIMEDA AJA KOOLITUS

LIBEDASÕIDU KOOLITUS

5. etapp

KOOLI TEOORIATEST

Õpilasel tuleb sooritada teooriatest autokooli arvutis (60 küsimust 60. min jooksul, lubatud 7 viga, kehtivus 1 kuu).

Pärast teooriatesti sooritamist, tuleb sooritada kontrollsõit.

KOOLI KONTROLLSÕIT

Peale seda väljastatakse mootorsõidukijuhi koolitunnistus. Koolitunnistus ei aegu, säilita seda. Ta annab sulle võimaluse minna riiklikule eksamile sulle sobival ajal.

Lisavõimalused:

 • E-õppes osalejatel on võimalik kokkuleppel koolitajaga üle minna tavaõppele, külastada üksikuid loenguid õppeklassis ja saada täiendavat konsultatsiooni meili teel või õppeklassis.
 • Läbida autokooli poolt korraldatavad esmaabikursused.

MAANTEAMETI TEOORIAEKSAM

(40 küsimust 30. min jooksul ).

MAANTEEAMETI SÕIDUEKSAM

(pärast seda saab juhiloa)

Sõidutunnid:

 • Tundide kokkuleppimine toimub sõiduõpetajaga isiklikult.
 • Hilinemine max 10 minutit.
 • Äraütlemine vähemalt 24 h ette.
 • “väsinult” tundi ei tule (ei alkoholile)
 • Kontrollsõit toimub Selge või Kiivi autokooli õpetajaga (va oma sõiduõpetajaga)
 • Maksmine – sularahas või ülekandega

Õpetaja ja auto valimine – võimalik valida endale meelepärane õpetaja.