Noor inimene liikluses jalakäijana, jalgrattajuhina, mopeedijuhina, mootorrattajuhina ja kaassõitjana

Koolituse teooria ajaline kestus on 2*45 min., praktiline tegevus turvavöö ja peatoe stendil ning alkoprillid 45 min.

Koolituse sihtgrupp on 14. kuni 16. aastased lapsed. Koolitus on mõeldud lisaõppena üldhariduskoolides. Grupi suurus kuni 25 inimest.

Koolituse eesmärk on tõsta antud sihtgrupi liiklusteadlikkust, parandada nende liikluskäitumist ja -turvalisust, näidata ära liikluses valitseva ohud.

Koolituse teooria läbiviimisel kasutatakse kaasaegseid multimeedia esitlusvahendeid, videotehnikat. Praktilise osa läbiviimiseks on Selge Autokooli turvavöö ja peatoe stend.

Teooria osa õppetöö toimub õppeklassis loengu ja seminari vormis.

Räägime selles vanuseastmes lastega toimunud liiklusõnnetustest nii jalakäijana, jalgratturina, mopeedijuhina, mootorrattajuhina kui ka kaassõitjana, analüüsime nende toimumise põhjuseid. Vestleme inimestega konkreetsetest juhtumitest, analüüsime juhtumit.

Selgitame, kuidas õigesti liikluses käituda ja kuidas hoiduda õnnetustesse sattumast.

Toome näiteid turvavöö õigest, valest kasutamisest. Turvavöö vajalikkus autoga sõitmisel.

Turvavöö kasutamine ei ole ainult isa-ema ja politsei rahustamiseks. Demonstreerime katkendeid õppefilmidest „Turvavöö võib päästa elu“ ja „Turvaline teekond“ (Maanteeamet).

Räägime helkurite kasutamise vajalikkusest. Näitame osa videost „Helkur“, milles selgub helkuri eelis pimedas liikumisel. Loengu lõpus jagame igale osalejale helkuri.

Jalgratturi, mopeedijuhi, mootorrattajuhi turvavarustus kukkumisel (liiklusõnnetusse sattumisel) ja paremini nähtavaks muutumisel.