E-kool

E-koolis saab jälgida teoorialoenguid, sooritada arvestust, harjutada teooriaeksamiks. On ülevaade õpingutest, tasumistest ja läbitud sõidutundidest. Selge Autokooli õpilased saavad kasutada e – kooli neile antud kasutajatunnuse ja parooli abil. Vajaliku tarkvara PDF-failide lugemiseks saate alla laadida siit: 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html  

Kasutaja


Parool