Turvaline lasteaialaps, pedagoog ja lapsevanem.

Koolituse teooria ajaline kestus on 2*45 min., praktiline tegevus helkuriga, turvavöö stendil, peatoe stendil ja kokkupõrke kaalustendil 45 min.

Koolituse sihtgrupp on lasteaia lapsed, lasteaia kasvatajad ja lapsevanemad.

Koolitus viiakse läbi kahes grupis: lasteaia lapsed (45 minutit) ja kasvatajad ning lapsevanemad (45 minutit). Kummagi grupi suurus kuni 25 inimest.

Koolituse eesmärk on suunata lapsi kasutama helkurit ja turvavarustust.

Koolituse teooria läbiviimisel kasutatakse kaasaegseid multimeedia esitlusvahendeid, videotehnikat. Praktilise osa läbiviimiseks on Selge Autokooli turvavöö stend, peatoe stend ja kokkupõrke kaalustend.

Räägime helkurite kasutamise vajalikkusest. Näitame tutvustavat videot „Helkur“, milles selgub helkuri eelis pimedas liikumisel.

Lastele helkuri näitlik mäng „Kes näeb paremini?“. Värvime pildil helkurid. Valmistame helkurmaterjalit helkureid ja kinnitame õigetesse kohtadesse nukule. Loengu lõpus jagame igale osalejale helkuri.Tutvustame kursusel osalejatele tänapäeva sõidukites kasutatavaid turvaelemente. Selgitame turvavarustuse kasutamise vajalikkust jalakäijana, autos viibides.

Demonstreerime katkendeid õppefilmidest, „Turvavöö võib päästa elu“ ja „Turvaline teekond“.

Kasutame Maanteeameti materjale.

Praktiline tegevus toimub turvavööstendil, mille käigus kursusel osalejad saavad reaalselt proovida mõjuvaid jõudusid kokkupõrkehetel väikesel kiirusel (7 km/h). Lisaks jagatakse praktilisi näpunäiteid turvavarustuse õigeks kasutamiseks sõidukisTähtis osa turvavarustusel on peatugi. Näitame kuidas peab õigesti paigaldama peatugi. Vale kasutamise korral tekkivad traumad kaelavigastustest kuni seljaaju vigastuseni – eluaegne voodireziim, ratastoolis.

Kokkupõrke kaalustendiga saab ettekujutuse kui suureks muutub keha kaal erinevatel kiirustel.

110 kg-ne inimene kaalub 90 km/h kiirusega vastu seina sõites 13 900 kg. Iga osavõtja saab kaasa prinditud tseki, kus on kirjas tema keha kaal erinevatel kiirustel (30, 50, 70 ja 90 km/h).

Pärast koolitust oskab õigel ajal ja õiges kohas kasutada helkurit. Saab aru tema kasulikkusest.

Tunneb paremini ohutegureid osaledes liikluses jalakäijana, sõitjana. Ta oskab käituda turvalisemalt.

Oskab kasutada ja tunneb vajadust kasutada õigesti turvavarustust autos.

Samuti oskab lapsevanem ja pedagoog anda edasi paremini oma teadmisi helkurist ja turvavarustusest lastele, kellega ta igapäevaselt kokku puutub.

Väheneb lastega liiklusõnnetuste arv.

Nädal pärast koolitust viivad kasvatajad laste seas läbi test-küsimustiku, mis hõlmab eelpoolnimetaud koolituse sisu, põhipunkte, laste isiklikke kogemusi, mis tekkisid peale koolitust.

Test-küsimustik viiakse läbi ka pedagoogide/lastevanemate seas.