BE- kategooria E-koolitus

E-kooli valinud õpilasele vajalik teave

Vastuvõtutingimused:

Koolituskursustele võetakse õppima BE-kategooria autorongi juhtimisõigust taotlev isik, kes:

1) on Eesti kodanik ja kelle alaline elukoht on Eestis või on elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane
2) omab kehtivat mootorsõidukijuhi tervisetõendit

Mida on vaja, et kool edukalt läbida:

• Edukalt sooritatud kontrolltööd e-koolis

• Sõidutunnid ( 2 x 45 min)

• Edukalt sooritatud teooriatest

E – koolituse struktuur:

• Õppetöö alustamiseks peab õpilane ennast registreerima Selge Autokooli.

• Iseseisev õppetöö sisaldab E-koolis avaldatud õppematerjalide läbitöötamist, liikluseeskirjade meeldetuletamist  liiklustestide lahendamise abil ning õppefilmide vaatamist. Samuti tuleb sooritada iga teema läbimise järel kontrolltöö interneti teel.

Olles õppematerjali läbi töötanud ja sooritanud vajalikud kontrolltööd, võib tulla kooli õppeklassi sooritama kooli teooriatesti. Pärast kooli teooriatesti sooritamist tuleb läbida kohustuslik sõidutund ja sooritada kontrollsõit.

EKSAMITE TOIMUMISE JÄRJEKORD:

1. KOOLI TEOORIATEST

30 küsimust, lubatud 3 viga

2. KOOLI KONTROLLSÕIT

pärast seda saab koolitunnistuse, mis ei aegu ja annab sulle võimaluse minna riiklikule eksamile sulle sobival ajal

2. TEOORIAEKSAM TRANSPORDIAMETIS

30 küsimust, õigeid vastuseid peab olema 25

4. SÕIDUEKSAM TRANSPORDIAMETIS

pärast seda saab juhiloa

SÕIDUTUNNID:

• Tundide kokkuleppimine toimub sõiduõpetajaga isiklikult.

• Hilinemine max 10 min.

• Äraütlemine vähemalt 24 h ette.

• “väsinult” mitte tundi tulek (ei alkoholile)

• Kontrollsõit toimub oma sõiduõpetajaga

• Maksmine – autokooli sularahas või ülekandega