BE- kategooria E-koolitus

E-kooli valinud õpilasele vajalik teave

Vastuvõtutingimused:

Koolituskursustele võetakse õppima BE-kategooria autorongi juhtimisõigust taotlev isik, kes:
1) on Eesti kodanik ja kelle alaline elukoht on Eestis või on elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane;
2) omab kehtivat mootorsõidukijuhi tervisetõendit taotletava kategooria autorongi juhtimist lubava märkega;
3) omab autorongi koosseisus kasutatava vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba.

Mida on vaja, et kool edukalt läbida:

• Kehtivat tervisetõendit

• Edukalt sooritatud kontrolltööd e-koolis

• Sõidutunnid ( 2 x 45 min)

• Edukalt sooritatud teooriatest

E – koolituse struktuur:

• Õppetöö alustamiseks peab õpilane ennast registreerima Selge Autokooli.

• Iseseisev õppetöö sisaldab E-koolis avaldatud õppematerjalide läbitöötamist, liikluseeskirjade meeldetuletamist  liiklustestide lahendamise abil ning õppefilmide vaatamist. Samuti tuleb sooritada iga teema läbimise järel kontrolltöö interneti teel. (Vastavad kontrolltööde küsimustikud leiad E-kooli materjalide hulgast)

• Pärast õppematerjalide omandamist tuleb õpilasel sooritada e-koolis vahekontrolltöö liikluseeskirja ja liiklusohutuse aluste tundmises.

• Pärast vahekontrolli sooritamist jätkab õpilane iseseisvat õpet. Olles õppematerjali läbi töötanud ja sooritanud vajalikud kontrolltööd, võib tulla kooli õppeklassi sooritama kooli teooriatesti. Pärast kooli teooriatesti edukat sooritamist tuleb läbida kohustuslikud sõidutunnid ja sooritada kontrollsõit.

EKSAMITE TOIMUMISE JÄRJEKORD:

1. KOOLI TEOORIATEST

(30 küsimust, lubatud 3 viga, kehtivus 1 kuu)

2. KOOLI KONTROLLSÕIT

(pärast seda saab koolitunnistuse, mis ei aegu ja annab sulle võimaluse minna riiklikule eksamile sulle sobival ajal)

2. TEOORIAEKSAM MAANTEEAMETIS

(30 küsimust, õigeid vastuseid peab olema 25 (viis viga kokku, kuid esimeses kahekümnes mitte üle kolme vea)

4. SÕIDUEKSAM MAANTEEAMETIS

(pärast seda saab juhiloa)

SÕIDUTUNNID:

• Tundide kokkuleppimine toimub sõiduõpetajaga isiklikult.

• Hilinemine max 10 min.

• Äraütlemine vähemalt 24 h ette.

• “väsinult” mitte tundi tulek (ei alkoholile)

• Kontrollsõit toimub oma sõiduõpetajaga

• Maksmine – autokooli sularahas või ülekandega