Lõppastme koolitus, E-õpe

Lõppastme koolitust saab läbida e-õppena. See tähendab, et  teooria läbitakse e-koolis iseseisvalt.

Materjale saab läbida Teile sobival ajal ja kohas.

Enne öko – ja libedasõitu peab e-koolis olema sooritatud kontrolltöö, mida saab sooritada piiramatu arv kordi.

Seejärel saate kokku leppida nii öko – kui libedasõidu omale sobival ajal.

Kui sõidud on sõidetud, siis tuleb õpilasel tulla Selge Autokooli.

Kaasas peab olema:
– koolitaja poolt väljastatud õpingukaart, kuna see jääb koolitajale.
– mootorsõidukijuhi koolitunnistus.

Koolitunnistusele teeb Selge Autokooli sekretär sissekande lõppastme koolituse läbimise kohta. See on vajalik juhilubade vahetamiseks.