Lõppastme koolitus, E-õpe

Lõppastme koolitust saab läbida e-õppena. See tähendab, et  teooria läbitakse e-koolis iseseisvalt.

Teooriakursust saate läbida Teile sobival ajal ja kohas.

Enne öko – ja libedasõitu peab e-koolis olema sooritatud kaks testi. Mõlemas testis on 10 küsimust.

Teste saab sooritada piiramatu arv kordi.

NB! Selge Autokool pakub nüüd võimalust läbida öko- ja libedasõit samal päeval ühe korraga.

Sõiduajad saadame Teile registreerumisel e-mailile.

Pärast õppeprogrammis olevate teemade läbimist peab õpilane tulema Selge Autokooli.

Kaasas peab olema:
– koolitaja poolt väljastatud õpingukaart, kuna see jääb koolitajale.
– mootorsõidukijuhi koolitunnistus, mis anti õpilasele algastme koolitaja poolt pärast algastme koolituse läbimist.

Koolitunnistusele teeb Selge Autokooli sekretär sissekande lõppastme koolituse läbimise kohta. See on vajalik juhilubade vahetamiseks.