Lõppastme koolitus, E-õpe

• Lõppastme koolitusel saab osaleda sõidukijuht, kellel on olemas esmane juhtimisõigus.

• Kui esmane juhiluba on kaotanud kehtivuse, siis saab osaleda lõppastme koolitusel juhul, kui kehtivusaja lõpust pole möödas rohkem kui 1 aasta. Kui esmane juhiluba on kehtetu üle aasta, tuleb Maanteeametis sooritada uuesti teooria- ja sõidueksam.

Kursustele registreerimisel vajalikud dokumendid:

• esmane juhiluba

• autokooli tunnistus

Esmase juhtimisõigusega juhi lõppastme koolituskursuse eesmärk on juhi ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse süvendamine, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi propageerimine.

Esimene etapp:

• Koolituse alustamiseks tuleb end registreerida kooli koduleheküljel või sekretäri juures.

• Kindlaksmääratud päeval tuleb ilmuda kogunemisele õppeklassi. Kaasa tuleb võtta autokooli tunnistus ja esmane juhiluba.

• Koolitatavale tutvustatakse koolituse läbiviimise korda ja nõudeid, väljastatakse e-kooli paroolid ning sõidukaart teemade LS.1 ja LS.2/LT.2 läbiviimiseks.

Teine etapp:

Õpilane loeb e-koolis iseseisvalt loengumaterjale, vaatab videosid ja lahendab testid interneti vahendusel.

Kolmas etapp:

Õpilane lepib kooli kontoris või otse sõiduõpetajaga kokku säästliku sõidu (teema LS1) ja libedasõidu (teemad LT2/LS2) läbimise ajad. Esmane juhiluba (kehtiv või aegunud) ja õpingukaart peavad õpilasel õppesõidu toimumise ajal olema kaasas.

Neljas etapp:

Pärast õppeprogrammis olevate teemade läbimist peab õpilane tulema Selge Autokooli.

Kaasas peab olema:
– koolitaja poolt väljastatud õpingukaart, kuna see jääb koolitajale.
– mootorsõidukijuhi koolitunnistus, mis anti õpilasele algastme koolitaja poolt pärast algastme koolituse läbimist.

Koolitunnistusele teeb Selge Autokooli sekretär sissekande lõppastme koolituse läbimise kohta. See on vajalik juhilubade vahetamiseks.