Liiklusteadlik pedagoog ja lapsevanem.

Koolituse teooria ajaline kestus on 2*45 min., praktiline tegevus turvavöö ja peatoe stendil ning alkoprillid 45 min.

Koolituse sihtgrupp pedagoogid, lasteaia kasvatajad ning teised inimesed, kellel on kokkupuuteid laste kasvatamisega ja koolitamisega. Grupi suurus kuni 25 inimest.

Koolituse eesmärk on tõsta antud sihtgrupi liiklusteadlikkust, parandada nende teadmisi jalakäijana, mootorsõidukijuhina. Kasutada õigesti sõiduki ja isiklikku turvavarustust jalgrattaga ja mootorsõidukiga sõitmisel. Anda edasi lastele õige liiklusalane hoiak.

Koolituse teooria läbiviimisel kasutatakse kaasaegseid multimeedia esitlusvahendeid, videotehnikat. Praktilise osa läbiviimiseks on Selge Autokooli turvavöö ja peatoe stend.

Teooria tunnis räägime toimunud liiklusõnnetustest, analüüsime nende toimumise põhjuseid ja selgitame kuidas õigesti liikluses käituda ja kuidas hoiduda õnnetustesse sattumast.

Tutvustame kursusel osalejatele tänapäeva sõidukites kasutatavaid turvaelemente.

Selgitame turvavarustuse kasutamise vajalikkust autos viibides, mootorsõidukiga ja jalgrattaga sõites.

Räägime helkurite kasutamise vajalikkusest. Näitame osa videost „Helkur“, milles selgub helkuri eelis pimedas liikumisel. Loengu lõpus jagame igale osalejale helkuri.

Alkoholi mõju liikluses. Reaktsioonikiirus, olukorra subjektiivne ülehindamine.

Liiklusõnnetused alkoholi tarbimisel. Pildid. Video „Pudel õlut ja eluaegne pohmelus“.