BE- kategooria

BE-kategooria kursus sisaldab 3 teooriatundi ja 2 sõidutundi.

1 sõidutunni pikkus on 45 minutit.

Koolituskursustele võetakse õppima BE-kategooria autorongi juhtimisõigust taotlev isik, kes:

1) on Eesti kodanik ja kelle alaline elukoht on Eestis või on elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane;
2) omab kehtivat mootorsõidukijuhi tervisetõendit
3) omab B- kategooria mootorsõiduki juhiluba.

BE-kategooria autorongi juhi koolituskursusele võib tulla isik, kellel on esmane juhiluba ( vahtraleht )

BE-kategooria autorongi juhtimisõigus antakse isikule mitte varem kui juhiloa taotlemisel.

BE-kategooria riiklik õppekava: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/1202/0005/Lisa11.pdf#