Helkuriga kooli ja koju.

Koolituse ajaline kestus on 45 min. teooriat ja praktiline tegevus helkuri ning „musta nukuga“ 45 min.

Koolituse sihtgrupp on 7. kuni 10. aastased kooliõpilased (1. – 3. klass). Koolitus on mõeldud üldhariduskoolidele. Grupi suurus kuni 25 inimest.

Koolituse eesmärk on tõsta antud sihtgrupi teadlikkust helkuri kasutamisel, parandada nende liikluskäitumist ja -turvalisust, näidata ära pimedas valitseva ohud.

Koolituse teooria läbiviimisel kasutatakse kaasaegseid multimeedia esitlusvahendeid, videotehnikat. Praktilise osa läbiviimiseks on helkurid, heledad-tumedad riided ja „must nukk“.

Teooria osas selgitame helkuri tööpõhimõtet, nende üldisi kasutamiskohti seoses liiklusega. Pehmed helkurid, helkurribad, jäigad helkurid ja helkurpinnad. Praktiline katse pimendatud ruumis taskulamp – helkur.

Räägime helkurite kasutamise vajalikkusest. Näitame osa videost „Helkur“, milles selgub helkuri eelis pimedas liikumisel. Loengu lõpus jagame igale osalejale helkuri.

Praktiline tegevus toimub väljas pimedas. Näitame nägemiskaugust pimedas kui inimene kannab tumedaid riideid, heledaid riideid ja helkurit.

Ise auto „roolis“ olles näeb õpilane kui hästi-halvasti on tumedas riides inimene nähtav autojuhile.

Pärast koolitust noor inimene tunneb paremini ohu tegureid pimedas liigeldes jalakäijana või jalgratturina ning ta käitub turvalisemalt. Oskab õigel ajal ja õiges kohas kasutada helkurit. Väheneb lastega liiklusõnnetuste arv.

Nädal peale koolitust viivad õpetajad õpilaste seas läbi test-küsimustiku, mis hõlmab eelpoolnimetatud koolituse sisu, põhipunkte, laste isiklikke kogemusi, mis tekkisid peale koolitust.