BE- kategooria

BE-kategooria kursus sisaldab 3 teooriatundi ja 2 sõidutundi.

1 sõidutunni pikkus on 45 minutit.

Koolituskursustele võetakse õppima BE-kategooria autorongi juhtimisõigust taotlev isik, kes:

1) on Eesti kodanik ja kelle alaline elukoht on Eestis või on elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane;
2) omab kehtivat mootorsõidukijuhi tervisetõendit taotletava kategooria autorongi juhtimist lubava märkega (jälgi, et kõik olemasolevad ja taotletav kategooria oleks märgitud tõendile);
3) omab autorongi koosseisus kasutatava B- kategooria mootorsõiduki juhiluba.
BE-kategooria autorongi juhi koolituskursusele võib tulla isik, kellel on esmane juhiluba ja B-kategooria auto juhtimisõigus. BE-kategooria autorongi juhtimisõigus antakse isikule mitte varem kui juhiloa taotlemisel.