AM-kategooria ehk mopeed

Uue liiklusseaduse jõustumisega 1.juulist 2011.a. kehtestati mopeedijuhi AM-kategooria mootorsõidukijuhi lubade taotlemisel läbida kursus autokoolis.

Õppekava sisaldab liiklusreegleid, liiklusohutust, liikluspsühholoogiat ja mopeedi ehitust.

Koolitus sisaldab 28 teooriatundi ja 12 sõidutundi.

Kursusele saab õppima tulla kui alaline elukoht on Eestis ja kes õppetöö alustamisel on vähemalt 14-aastane.

Selge Autokooli poolt on õppeperioodiks tasuta motokiiver ja moto turvavarustus!

AM-kategooria riiklik õppekava: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/1202/0005/Lisa7.pdf#