A-kategooria E-koolitus (B-, C- või D-kategooria olemas).

Mida on vaja, et kool edukalt läbida:

• Kehtiv tervisetõend

• Edukalt sooritatud kontrolltööd ja vahetestid e-koolis

• Sõidutunnid (miinimum 10 x 45 min)

• Edukalt sooritatud kooli teooriatest ja kontrollsõit

ERISUSED RIIKLIKU ÕPPEKAVA RAKENDAMISEL

Kui isik omab B-, C- või D-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust ja juhiluba ning taotleb mootorratta juhtimisõigust, peab ta saama ettevalmistuse teooriaõppes vähemalt 10 õppetunni ja sõiduõppes 10 sõidutunni mahus.

E – õpe sobib

Inimestele, kellel on ebakorrapärase iseloomuga töö või õpingud. Samuti neile, kes elavad õppeklassist kaugel või ei saa perekondlikel või muudel põhjustel külastada loenguid õppeklassis.

E-kooli struktuur:

• Kursuse pikkus on vähemalt kaks nädalat.

• Põhiline õppetöö koosneb iseseisvalt teooriakursuse teemade omandamisest ja kontrolltööde lahendamisest interneti vahendusel.

• Sõiduõpe toimub traditsioonilises vormis kooli õppesõidu mootorrattaga.

ESIMENE ETAPP

• Koolituse alustamiseks tuleb end registreerida kooli koduleheküljel või sekretäri juures

• Koolitatavale tutvustatakse koolituse läbiviimise korda ja nõudeid, väljastatakse vajalikud paroolid.

TEINE ETAPP

Õpilane loeb iseseisvalt loengumaterjale, vaatab videosid ja lahendab kontrolltöid interneti vahendusel. Kontrolltöö järgneb igale läbitud teemale.

KOLMAS ETAPP

• Kooli teooriatesti saab tulla sooritama omale sobival ajal.

EKSAMITE TOIMUMISE JÄRJEKORD

1. KOOLI TEOORIATEST

30 küsimust 30. min jooksul, lubatud 3 viga

2. KOOLI KONTROLLSÕIT

(pärast seda saab koolitunnistuse, mis ei aegu ja annab sulle võimaluse minna Transpordiametisse riiklikule eksamile sulle sobival ajal)

3. TRANSPORDIAMETI TEOORIAEKSAM

(30 küsimust 30. min jooksul, õigeid vastuseid peab olema vähemalt 25

4. TRANSPORDIAMETI SÕIDUEKSAM

(pärast seda saab juhiloa)

SÕIDUTUNNID

• Hilinemine max 10 min.

• Äraütlemine vähemalt 24 h ette.

• “Väsinult” tundi tulek (ei alkoholile)

• Maksmine – sularahas või ülekandega.

Sõidutundi tulles peab olema sobiv riietus!

Mootorratta sõidutunnis osalemisel ja mootorrattaga kontrollsõidu andmisel peab õpilasel (eksamineeritaval) seljas olema eredavärviline valgustpeegeldav vest, turvariietus ja ta peab kasutama nõuetekohast turvavarustust (nõuetele vastav ja sobiva suurusega motokiiver, kiivrisukk, mootorratturi saapad või muud kinnised hüppeliigesekaitsega saapad, mootorratturi kaitsekindad, vähemalt põlve-, õla- ja küünarliigesekaitsmed).