BE- kategooria E-koolitus

E-kooli valinud õpilasele vajalik teave

Vastuvõtutingimused:

Koolituskursustele võetakse õppima BE-kategooria autorongi juhtimisõigust taotlev isik, kes:
1) on Eesti kodanik ja kelle alaline elukoht on Eestis või on elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane;
2) omab kehtivat mootorsõidukijuhi tervisetõendit taotletava kategooria autorongi juhtimist lubava märkega;
3) omab autorongi koosseisus kasutatava vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba.

Mida on vaja, et kool edukalt läbida:

• Tervisetõendi võib saata ka digitaalselt.

• Tervisetõend (jälgi, et kõik olemasolevad ja taotletav kategooria oleks märgitud tõendile)

• Edukalt sooritatud kontrolltööd ja vahetest

• Sõidutunnid (miinimum 2 x 45 min)

• Edukalt sooritatud eksamid

E – koolituse struktuur:

• Õppetöö alustamiseks peab õpilane isiklikult külastama kooli ja andma üle kehtiva arstitõendi.

• Iseseisev õppetöö sisaldab E-koolis avaldatud õppematerjalide läbitöötamist, liikluseeskirjade meeldetuletamist õpiku ja liiklustestide lahendamise abil ning õppefilmide vaatamist. Samuti tuleb sooritada iga teema läbimise järel kontrolltöö interneti teel. (Vastavad kontrolltööde küsimustikud leiad E-kooli materjalide hulgast)

• Mitte varem, kui kolme tööpäeva möödudes võib õpilane sooritada vahekontrolltöö liikluseeskirja ja liiklusohutuse aluste tundmises. Selleks hetkeks peavad olema sooritatud sõidutunnid õppeplatsil ja kaks teemajärgset kontrolltööd interneti teel.

• Pärast vahekontrolli sooritamist jätkab õpilane iseseisvat õpet ja mitte varem, kui kolme tööpäeva möödudes võib tulla kooli õppeklassi sooritama kooli teooriaeksamit. Selleks hetkeks peavad olema sooritatud kõik sõidutunnid ja teemajärgsed kontrolltööd interneti teel.

• Pärast edukat teooriaeksami sooritamist tuleb sooritada kooli sõidueksam, pärast mida saab õpilane koolitunnistuse.

Kui vajad konsultatsiooni!

EKSAMITE TOIMUMISE JÄRJEKORD:

1. KOOLI TEOORIATEST

(30 küsimust 30. min jooksul, lubatud 3 valevastust, kehtivus 1 kuu)

2. KOOLI KONTROLLSÕIT

(pärast seda saab koolitunnistuse, mis ei aegu ja annab sulle võimaluse minna riiklikule eksamile sulle sobival ajal)

2. TEOORIAEKSAM MAANTEEAMETIS

(30 küsimust 30. min jooksul, õigeid vastuseid peab olema 25 (viis viga kokku, kuid esimeses kahekümnes mitte üle kolme vea)

4. SÕIDUEKSAM MAANTEEAMETIS

(pärast seda saab juhiloa)

SÕIDUTUNNID:

• Tundide kokkuleppimine toimub sõiduõpetajaga isiklikult.

• Hilinemine max 10 min.

• Äraütlemine vähemalt 24 h ette.

• “väsinult” tundi tulek (ei alkoholile)

• Sõidueksam toimub oma kooli õpetaja juures

• Maksmine – autokooli sularahas või ülekandega